CRV Holštajn

Šľachtiteľský program CRV Holštajn
Šľachtiteľský program CRV Holštajn

Šľachtiteľský program CRV pre holštajnsky dobytok

Šľachtiteľským cieľom spoločnosti CRV sú zdravé a dlhovýkonné kravy, ktoré prinášajú farme optimálny zisk. Šľachtiteľský program CRV Holštajn

 

Spoločnosť CRV spolupracuje s chovateľmi pri výbere matiek býkov, ich genotypovaní a využívaní v programe embryotransferu.

Šľachtiteľský program spoločnosti CRV je vzhľadom na plošné rozšírenie holštajnskeho plemena celosvetový a pri selekcii vychádza z vlastného „indexu CRV“. Tento index využívaný na selekciu matiek býkov zahŕňa:

  • 40 % produkcia
  • 30 % dlhovekosť, znaky zdravie a fitness
  • 30 % typ

Hlavnými zdrojmi v šľachtení holštajna pre podmienky ČR sú:

  1. Najlepšie plemennice z českej populácie, ktoré sú genotypované a ďalej využívané v pozícii matiek býkov na produkciu genomických mladých býčkov.
  2. Program genomických mladých zvierat zo zdrojov severoamerickej populácie je založený na využívaní programu Peak donor v spolupráci s firmou AltaGenetics, ďalej na vlastných kontraktoch najlepšie hodnotených genomických plemenníc.
  3. Delta program, Euro donor a Embryo program majú základ vo vlastnej stajni Delta nukleus, v ktorej sa TOP genomické plemennice využívajú na produkciu najlepšieho genomického materiálu. Odteraz majú aj chovatelia v ČR / SR možnosť zapojiť sa tohto zdroja najkvalitnejších embryí.

 

ROZDIELY MEDZI NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÝMI HOLŠTAJNSKYMI BÁZAMI

Graf znázorňuje rozpätie plemenných hodnôt v 5 rôznych krajinách.

Napríklad býk s PH 108 na holandskej stupnici sa na Gausovej normále objavuje na tom istom mieste ako americký býk s PH 2 alebo nemecký býk s PH 124. Stredná kolmica grafu predstavuje priemer populácie (x), ďalšie linky potom smerodajnú odchýlku (s), t. j. napr. v Kanade je x=0 a s=5.

Ako je vidieť na obrázku, 66 % populácie sa pohybuje v rozmedzí x±1s a 95 % populácie spadá do rozmedzia x±2s. Inými slovami, holandský býk s PH > 108 alebo český býk s PH > 124 reprezentujú len 2,5 % populácie.