Fleckvieh / strakatý dobytok

Šľachtiteľský program CRV Fleckvieh
Šľachtiteľský program CRV Fleckvieh

Šľachtiteľský program pre český strakatý dobytok a Fleckvieh

Plemenárska spoločnosť CRV rozvíja svoj šľachtiteľský program pre toto kombinované plemeno s využitím nových poznatkov vo vedeckej i chovateľskej oblasti. Jednotný program má svoju základňu v nemeckej a českej populácii dobytka a okrem toho využíva špičkový plemenný materiál z ďalších krajín, hlavne Francúzska a Rakúska, ale aj Talianska. Šľachtiteľský program CRV – Fleckvieh simmental

Program je koncipovaný pre potreby zákazníkov spoločnosti CRV na celom svete v rozsahu približne 1 mil. inseminačných dávok ročne. Na zabezpečenie kvalitných plemenných býkov s dostatočnou variabilitou pôvodu sa ročne nakupujú desiatky mladých genomických býkov.

Spoločnosť CRV úzko spolupracuje s chovateľmi pri výbere matiek býkov, ich genotypovaní a využívaní v programe embryotransferu. V ČR ďalej spolupracujeme na šľachtiteľskom programe so spoločnosťami Reprogen a.s. a Jihočeský chovatel a.s. K ďalším partnerom  patrí aj rakúska spoločnosť Genostar.