Efektivita

Důležitým pojmem skloňovaným v jakékoliv výrobě, tedy i zemědělské, je efektivita. Lepší efektivity produkce mléka se dá dosáhnout různými způsoby, a to nejen na úrovni manažerské, ale i genetické. Jedná se ale o „spojené nádoby“ – samotná genetika bez kvalitního managementu moc nezmůže.

Efektivita
Medzi priority CRV patrí šľachtenia na efektivitu a zdravie stáda. Šľachtitelia z CRV preto zostavili nový index BLE (lepšia celoživotná efektivita), ktorý by mal pomôcť chovateľom pri výbere najvhodnejších býkov.
kráva, mléko, nákupní košík

BLE – index efektivity

BLE - index celoživotní efektivity,
Index celoživotné efektivity BLE (better life efficiency) ukazuje, do akej miery býk prispieva k efektívnejšej produkcii mlieka, oi. zlepšeným využívaním energie z krmiva. Čím viac energie sa premení na mlieko a čím nižšie náklady na

RIADENIE STÁDA

CRV zdieľa záväzok chovateľov voči ich stádam a cítia zodpovednosť za to, aby im pomáhala dosahovať najlepších možných výsledkov. Kľúčom k tomu je práve kvalitný manažment stáda. Preto sa CRV zaoberá nielen šľachtením, ale aj