Zdravie

Product benefits

stádo, pastvina, holštýn, krávy, pastvina
  • Nižší náklady na veterinární zákroky a léky
  • Snížení ztrát produkce mléka
  • Zkrácení času věnovaného péči o nemocná zvířata

Zdravá krava je základom ekonomickej produkcie. Pokiaľ má krava akékoľvek zdravotné problémy, znamená to pre chovateľov zvýšené náklady v podobe veterinárneho ošetrenia a liekov, znížených príjmov z produkcie a tiež väčšiu časovú náročnosť na starostlivosť o také zviera.

Medzi priority CRV patrí šľachtenia na efektivitu a zdravie stáda. Šľachtitelia z CRV zaviedli v minulosti rad plemenných hodnôt napomáhajúcich šľachteniu na lepšie zdravie – okrem somatických buniek, ktoré sú úplnou samozrejmosťou, je to napr. PH pre zdravie vemena alebo paznechtov, vitalitu teliat atď. Od roku 2014 je používaný aj index celoživotného zdravia BLH, ktorý naznačuje, ako konkrétne býk ovplyvní zdravie stáda.

Taktiež ponúkame rad súvisiacich služieb, od odborného poradenstva až po sofistikované systémy typu Ovalert. Čím viac týchto služieb či produktov chovateľ využíva, tým komplexnejšie má prehľad o svojom stáde a lepšiu možnosť včas zasiahnuť, ak sa vyskytnú nejaké zdravotné problémy.

Pracuji na řízení stáda, výživě skotu, odchovu jalovic a zlepšování reprodukčních ukazatelů. Mým pomocníkem pro kvalitní šlechtění stáda je jednoznačně počítač. Nedám dopustit na program SireMatch a unikátní sestavy CRV. K vyšší užitkovosti nám pomáhá úzká spolupráce s firmou CRV, která nám dodává kvalitní plemenný materiál, pomáhá při sestavování připařovacích plánů v SireMatchi a poskytuje komplexní poradenství.
Ing. Petr Černík, ZAS Úžice (520 dojnic, celkem 1.400 ks skotu)