RIADENIE STÁDA

výhody

Riadenie stáda
  • aktívne riadenie a sledovanie reprodukcie
  • vyhodnocovanie produkcie
  • monitoring zdravia a dlhovekosti
  • prevencia ochorení

Spoločnosť CRV cíti zodpovednosť za to, aby chovateľom pomáhala dosahovať čo najlepšie možné výsledky. Kľúčom k tomu je práve kvalitný manažment – riadenie stáda. Preto sa zaoberáme nielen šľachtením, ale aj vývojom a poskytovaním nástrojov, ktoré chovateľom pomáhajú dosiahnuť stanovené ciele a zlepšiť ich stáda.

Zameriavame sa na päť kľúčových faktorov, ktoré stoja za veľkými rozdielmi medzi jednotlivými stádami dojeného i mäsového dobytka, a to: reprodukciu, produkciu, zdravie, dlhovekosť a efektivitu.

CRV result navigator, produkce, dlouhověkost, zdraví, plodnost, efektivita

Pracuji na řízení stáda, výživě skotu, odchovu jalovic a zlepšování reprodukčních ukazatelů. Mým pomocníkem pro kvalitní šlechtění stáda je jednoznačně počítač. Nedám dopustit na program SireMatch a unikátní sestavy CRV. K vyšší užitkovosti nám pomáhá úzká spolupráce s firmou CRV, která nám dodává kvalitní plemenný materiál, pomáhá při sestavování připařovacích plánů v SireMatchi a poskytuje komplexní poradenství.
Ing. Petr Černík, ZAS Úžice (520 dojnic, celkem 1.400 ks skotu)