Reprodukcia dojníc

výhody

Reprodukcia dojníc

V súčasnosti sa neustále zvyšuje mliečna produkcia dojných plemien dobytka, ale s tým súvisí aj negatívny vplyv na reprodukciu dojníc. Zatiaľ nebolo vedecky dokázané, že by sa jednalo o významnú genetickú koreláciu, ale často je „pes zakopaný“ v riadení celého stáda.

 

Nie je ľahké zvládať manažment vysokoprodukčných stád, kedy každá skupina kráv potrebuje trochu iný prístup, výživu atď. CRV sa preto snaží ponúkať chovateľom komplexné riešenia, ktoré by im túto náročnú prácu uľahčila. V oblasti reprodukcie je to napr. systém Ovalert, ponuka inseminačných dávok GraviPro od býkov s nadpriemernou vlastnou plodnosťou, odborné poradenstvo atď.

Pracuji na řízení stáda, výživě skotu, odchovu jalovic a zlepšování reprodukčních ukazatelů. Mým pomocníkem pro kvalitní šlechtění stáda je jednoznačně počítač. Nedám dopustit na program SireMatch a unikátní sestavy CRV. K vyšší užitkovosti nám pomáhá úzká spolupráce s firmou CRV, která nám dodává kvalitní plemenný materiál, pomáhá při sestavování připařovacích plánů v SireMatchi a poskytuje komplexní poradenství.
Ing. Petr Černík, ZAS Úžice (520 dojnic, celkem 1.400 ks skotu)