Ovalert – komplexné riešenie na zlepšenie reprodukcie

výhody

Ovalert – komplexné riešenie na zlepšenie reprodukcie, respondéry, pedometry, řízení stáda, herd management
 • detekcia ruje min. 90 %
 • detekcia aktivity zvierat, slabých alebo „tichých“ rují
 • sledovanie času konzumácie potravy, prežúvania, státia a ležania
 • možnosť integrácie s ďalšími službami
 • „Zlatá medaila AnimalTech“ 2017
 

Dosiahnutie vysokej plodnosti si vyžaduje optimálne riadenie stáda.

OVALERT je komplexné riešenie na zlepšenie reprodukčných ukazovateľov stáda (napr. skrátenie medziobdobia, zníženie počtu inseminácií, zvýšenie % teľných kráv) a sledovanie zdravotného stavu plemenníc (24/7 monitoring príjmu potravy, prežúvanie a aktivity).

Systém veľmi spoľahlivo zisťuje ruje, určuje najvhodnejší čas inseminácie a varuje pri dlhšej nečinnosti plemenníc (možnosť zasielania upozornenia formou SMS či e-mailu).

Vysokou pridanou hodnotou je pripojenie k externým dátovým zdrojom (KU, inseminácia, Portál farmára, SireMatch, systémy na dojenie), ktoré odstraňuje potrebu zadávať tieto informácie  duplicitne.

Spoločnosť CRV zabezpečuje kompletný servis a podporu pre chovateľov po celý čas používania systému Ovalert.

 

Systém Ovalert pomocou pedometrov alebo krčných respondérov zistí, ktoré plemennice sú v ruji. Údaje sa prenášajú bezdrôtovo a chovateľ môže v on-line aplikácii sledovať, ktoré zvieratá majú ruju. Tento spôsob detekcie ruje umožňuje rozpoznať približne 90 % všetkých rují, ktoré sa následne označia v programe. To je oveľa viac, ako by chovateľ spozoroval bez ďalších technických nástrojov.

Systém Ovalert prispieva k lepším výsledkom a šetrí prácu a čas.

Hlavné výhody:

 • 90 % detekcia ruje
 • detekcia aktivity zvierat, slabých prejavov ruje alebo „tichých“ rují (24/7)
 • sledovanie času konzumácie potravy
 • sledovanie zníženej alebo zvýšenej aktivity
 • sledovanie času státia a ležania
 • sledovanie počtu krokov
 • webové rozhranie aplikácie (prístup z akéhokoľvek miesta s internetovým pripojením)
 • úspora práce a času
 • možnosť integrácie s ďalšími službami
 • možnosť výberu pedometrov/obojkov alebo ich kombinácie
 • neoddeliteľnou súčasťou systému je program na riadenie stáda VeeManager

Ovalert - pedometr

On-line detekcia ruje

Pohyby končatín, ktoré naznačujú ruju, sa zaznamenávajú 24 hodín a 7 dní v týždni. Informácie sú k dispozícii okamžite (v reálnom čase) prostredníctvom diaľkového prenosu údajov až do vzdialenosti najmenej 80 metrov okolo antény v stajni alebo dokonca až do 1 000 m v blízkosti antény s dlhým dosahom pre pastvinu.

Sledovanie aktivity

Sledovanie aktivity meria počet krokov zvieraťa a upozorňuje chovateľa, ak dochádza k výraznej zmene oproti bežným ukazovateľom z predchádzajúcich dní. Pedometre presne zisťujú tieto poklesy a zasielajú výstrahy, aby bolo možné monitorovať choré alebo chromé zvieratá v prvotných fázach. To znamená prevenciu poklesu produkcie alebo vysokých nákladov na liečenie.

Identifikácia ISO (voliteľne)

Spoľahlivé a vysoko výkonné riešenie na identifikáciu i pre riadiace aplikácie, ako sú dojenie, kŕmenie a separácia. Vynikajúca identifikačná technológia, ktorá nikdy neprestane fungovať, ani keď sa vybije batéria.

Ovalert - responder

Sledovanie príjmu potravy

Sledovanie príjmu potravy udáva čas za deň, keď zviera prijíma objemové krmivá alebo trávu. Respondér na krku nepretržite monitoruje zviera pri týchto pohyboch. Zmeny v správaní a príjme potravy naznačujú, že  s konkrétnym zvieraťom môže byť niečo v neporiadku. Včasné monitorovanie a príležitosť pre včasný zásah zamedzujú vzniku zdravotných problémov, a tým umožňujú predísť poklesu produkcie mlieka a všetkým nákladom na liečbu a vyradenie zvierat. Okrem toho môžete svoje zvieratá sledovať v citlivých obdobiach pred otelením a po ňom – keď sú vnímavejšie k chorobám v dôsledku zmien prostredia, krmív, energetickej bilancie a stresu.

Upozornenie v prípade nesprávneho umiestnenia respondéra

Správne pripevnenie respondéra umožňuje rozmanitosť merania a schopnosť identifikácie. Krčné respondéry automaticky zasielajú upozornenia, ak sú nesprávne umiestnené alebo sa nachádzajú v nesprávnej polohe pri používaní. Drobné zmeny v umiestnení sú upravené softvérom.

On-line detekcia ruje

Očuchávanie a naskakovanie – pohyby krku, ktoré naznačujú ruju, sa sledujú 24 hodín a 7 dní v týždni. Údaje sú k dispozícii okamžite (v reálnom čase) prostredníctvom diaľkového prenosu údajov. Až do vzdialenosti najmenej 80 metrov okolo antény v stajni alebo dokonca až do 1 000 m okolo antény s dlhým dosahom pre pastvinu.

Identifikácia ISO (voliteľne)

Spoľahlivé vysoko výkonné riešenia na identifikáciu aj pre riadiace aplikácie, ako sú dojenie, kŕmenie a separácia. Vynikajúca identifikačná technológia, ktorá nikdy neprestane pracovať, ani keď sa vybije batéria.

Ovalert All in One, anténa, vysílač

Od roka 2017 je v ČR dostupný nový typ respondérov, ktorý odborná porota na veľtrhu AnimalTech 2017 ocenila Zlatou medailou.

Na rozdiel od štandardných respondérov sledujúcich čas príjmu potravy majú respondéry All In One tieto dodatočné funkcie:

 • prežúvanie
 • sledovanie nízkej aktivity zvierat
 • možnosť pozičného systému

Kombináciou monitoringu príjmu krmiva s prežúvaním vrátane sledovania (ne)aktivity zvierat sa ešte viac spresnia údaje o zdravotnom stave. Takéto sledovanie umožňuje odhaliť  aj blížiaci sa pôrod, problémy po otelení, zníženú aktivitu atď.

Ďalšou výhodou nového typu respondérov je možnosť využitia pozičného systému, v ktorom sa zvieratá dohľadávajú s presnosťou na 1 m. Chovateľ má k dispozícii nákres vlastnej stajne a jednotlivé zvieratá sú zobrazené presne tam, kde sa momentálne pohybujú. Vďaka tomu ide „naisto“ a nemusí strácať čas hľadaním zvierat, čím sa zvyšuje produktivita práce.

„Rozhodli sme sa vyskúšať Ovalert, pretože by sme radi zlepšili reprodukciu našich kráv. Systém sleduje kravy 24 hodín denne. Pomôže nám nielen s presným načasovaním hlavne druhých a tretích inseminácií (prvé zatiaľ robíme cez double-ovsynch), ale aj s odhalením tichých rují, ktoré by sme inak zmeškali.“ „Vďaka sledovaniu žrania a prežúvania nás Ovalert upozorní na začínajúci zdravotný problém oveľa skôr, ako sa prejaví vizuálne. Zachráni nám kravy a ušetrí náklady na veterinára.“ „Čo CRV odlišuje od ostatných dodávateľov podobných systémov je bezkonkurenčný odborný servis a podpora, ktorú poskytuje. To, že keď potrebujem, sa mám vždy na koho obrátiť, a že inštaláciou Ovalertu pre CRV spolupráca nekončí, je pre mňa veľmi dôležité.“
Mgr. Marek Martinovič, vedúci živočíšnej výroby PD Vlára Nemšová (530 kráv plemena holštýn) Ovalert od 10/2019