HerdOptimizer – nejen genotypovanie plemenníc

výhody

HerdOptimizer - nejen genotypovanie plemenníc
 • zrýchlenie genetického pokroku stáda
 • spoľahlivé plemenné hodnoty (EuroGenomics)
 • jedinečné znaky zdravia a efektivity od CRV
 • odborná podpora špecialistov CRV
 • Zlatá medaila AnimalTech 2019 a  World Dairy Expo 2016

Nástroj HerdOptimizer od spoločnosti CRV predstavuje najjednoduchšiu, najrýchlejšiu a najspoľahlivejšiu cestu k vyšľachteniu ideálneho stáda presne podľa individuálnych požiadaviek jednotlivých chovateľov.

 

Tento jedinečný nástroj zahŕňa genotypovanie plemenníc, používateľsky prívetivý softvér, poradenstvo vyškoleného odborníka spoločnosti CRV a pripojenie k pokročilému programu pripárovania SireMatch.

Chovateľom ponúka možnosť včasnej a presnej selekcie zvierat na základe individuálne nastaveného chovného cieľa, zníženie nákladov na odchov, rýchlejší genetický pokrok, upevnenie žiaducich znakov (napr. bezrohosť, A2) a elimináciu nežiaducich znakov, spresnenie pripárovacích plánov vďaka vyššej spoľahlivosti plemenných hodnôt či overenie pôvodu zvierat.

To si vyžaduje len minimálnu prácu a čas – stačí odobrať vzorky chlpov a o zvyšok sa postará nástroj HerdOptimizer.

Nástroj HerdOptimizer získal pre svoju komplexnosť a jedinečnosť prestížnu cenu za inovácie pre manažment stáda na svetovej výstave World Dairy Expo v Madisone (Wisconsin, USA) a na Národnej výstave hospodárskych zvierat v Brne (ČR).

https://www.bvv.cz/animal-tech/aktuality/crv-predstavi-novinku-herdoptimizer/

 

 

HerdOptimizer nie je len genomický test, ale aj komplexný nástroj umožňujúci využitie skrytého potenciálu stáda – chovateľ tak nedostane len výsledky testu na papieri či v e-maile, ale aj jedinečný softvér, ktorý sa automaticky postará o celkové spracovanie údajov a výsledky, vrátane odporúčaní, zobrazí v prehľadnej a jednoducho pochopiteľnej podobe. Zahŕňa tiež poradenstvo vyškolených špecialistov a pripojenie k pripárovaciemu programu.

 

Spoločnosť CRV ako jediná spoločnosť na českom trhu ponúka výpočet plemenných hodnôt na základe využitia referenčnej populácie EuroGenomics (viac než 31 tisíc býkov a 1,6 milióna kráv), vďaka čomu sú plemenné hodnoty veľmi spoľahlivé a okrem „bežných“ PH pre produkciu, exteriér a fitness zahŕňajú tiež jedinečné znaky CRV (odolnosť voči ketózam, zdravie paznechtov, zdravie vemena – klinické a subklinické mastitídy), efektivitu príjmu a konverzie krmiva, vhodnosť pre robotické systémy a indexy celoživotnej efektivity a zdravia. Tieto znaky nemôže chovateľom ponúknuť nikto iný.

HerdOptimizer umožňuje:

 • zoradenie stáda na základe individuálne nastaveného chovného cieľa (či vlastného „selekčného indexu“)
 • automatický výber a radenie zvierat podľa kritérií zadaných chovateľom
 • intenzívnu prácu s najlepšími zvieratami v stáde (cielené pripúšťanie zvierat – sexované ID, embryotransfer…)
 • ponechanie najlepších zvierat v stáde v prípade predaja jalovíc
 • zvýšenie presnosti pripárovacieho plánu (vyššia spoľahlivosť PH)
 • zníženie % inbreedingu pomocou kombinácie genotypov a eliminácie výskytu genetických nedostatkov
 • upevnenie žiaducich znakov v rámci stáda (napr. bezrohosť, kazeíny)
 • overenie pôvodu zvierat (v stádach bežne býva 5 – 10 % nepreukazných pôvodov)
 • práca so všetkými bežnými plemennými hodnotami pre produkciu, fitness i exteriér, navyše s jedinečnými znakmi CRV (zdravie paznechtov a vemena, odolnosť voči ketózam, efektivita príjmu a konverzie krmiva, vhodnosť pre robotické systémy)
 • zlepšenie zdravotného stavu a efektivity stáda pomocou indexov zdravia a efektivity (BLH a BLE)
 • sledovanie trendov vývoja plemenných hodnôt za určité obdobie

V súčasnosti sa realizuje pilotná prevádzka v týchto chovoch:

·       Agroklas Staré Sedliště a.s.

·       Bonagro a.s.

·       Luka a.s.

·       Mendelova Univerzita v Brně

www.crvcz.cz/service/herdoptimizer/

V rámci pilotního programu jsme odebrali vzorky všech 420 dojnic. Pro co nejobsáhlejší porovnání genomiky se skutečností jsme u jednotlivých krav kromě informací o produkci zaznamenávali i množství informací o zdraví, jako např. výskyt mastitid, problémy s paznehty či obtížná zabřezávání, a i u těchto znaků nám výsledky genomiky skutečnost jen potvrdily.   Dříve jsme o kravách a jalovicích kromě původu nevěděli prakticky nic. Dnes už máme k dispozici komplexní informace, na základě kterých můžeme spolehlivě identifkovat ta nejlepší a nehorší zvířata, a můžeme tak naše stádo směřovat tím správným směrem. Velkou výhodou je, že v HerdOptimizeru máme možnost nastavit chovný cíl podle našich preferencí, a nejsme odkázáni pouze na nějaká základní nastavení. Díky HerdOptimizeru budeme schopni seřadit si stádo podle vlastních kritérií a vytipovat ta nejlepší zvířata, která budeme připouštět sexovanými dávkami a využívat je jako dárkyně embryí. Na druhou stranu pak ty jalovice, které našemu chovnému cíli vyhovovat nebudou, můžeme prodat nebo na ně použít inseminační dávky masných býků. Genomování zvířat představuje ve šlechtění obrovský krok kupředu a nebojím se ho přirovnat k pokroku, jakým byl v minulosti přechod od přirozené plemenitby k inseminaci.
Ing. Jan Vojta, zootechnik