Efektivita

výhody

efektivita

Dôležitým pojmom skloňovaným v akejkoľvek výrobe, teda aj poľnohospodárske, je efektivita. Lepšie účinnosti výroby mlieka sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi, a to nielen na úrovni manažérskej, ale aj genetickej.

Medzi priority CRV patrí šľachtenia na efektivitu a zdravie stáda. Šľachtitelia z CRV preto zostavili nový index BLE (lepšia celoživotná efektivita), ktorý by mal pomôcť chovateľom pri výbere najvhodnejších býkov do pripárovacich plánov a uľahčiť im tak šľachtenie zamerané na zdravé a efektívne kravy, ktoré budú mať pozitívny vplyv na ekonomiku i zjednodušenie riadenia stáda.

Pracuji na řízení stáda, výživě skotu, odchovu jalovic a zlepšování reprodukčních ukazatelů. Mým pomocníkem pro kvalitní šlechtění stáda je jednoznačně počítač. Nedám dopustit na program SireMatch a unikátní sestavy CRV. K vyšší užitkovosti nám pomáhá úzká spolupráce s firmou CRV, která nám dodává kvalitní plemenný materiál, pomáhá při sestavování připařovacích plánů v SireMatchi a poskytuje komplexní poradenství.
Ing. Petr Černík, ZAS Úžice (520 dojnic, celkem 1.400 ks skotu)