Uncategorized @cs

Prehľad noviniek na sociálných sieťach

Náš Facebook nemal dovolenku ani v letných mesiacoch, preto Vám prinášame súhrn noviniek za júl a august.

Z holštajnského „súdka“ sme predstavili významnú plemennicu Willem’s Hoeve Rita 855, ktorá prekročila celoživotnú úžitkovosť 100.000 kgM behom 4 laktácií, a tiež in memoriam kravu Big Clara 123, ktorá tesne pred svojou smrťou presiahla hranicu 200.000 kg mlieka.

Teší nás, že sme mohli uverejniť referenciu ďalšieho spokojného užívateľa Ovalertu – DV Batelov, ktorú si v plnom znení môžete prečítať v aktuálnom Chovu skotu. Ovalertu patrila aj ďalšia veľká udalos…

více zde ›
efektivita konverzie krmiva

PH efektivita konverzie krmiva má dáta od 8.000 dojníc

V decembri 2020 CRV predstavila ako prvá plemenárska organizácia na svete plemennú hodnotu „efektivita konverzie krmiva“ založenú na skutočnom príjmu krmiva. V súčasnej dobe sú dostupné údaje o príjme krmiva od 8.000 kráv, vďaka čomu má táto plemenná hodnota vysokú spoľahlivosť. V nasledujúcich rokoch spoľahlivosť ešte porastie, pretože CRV meria každodenný príjem krmiva na piatich spolupracujúcich chovoch, ktoré majú celkom 2.500 dojníc.

Efektívne a udržateľné stáda
Efektívne a udržateľné kravy prinášajú okamžité výhody chovateľom aj spoločnosti. Náklady na krmivo…

více zde ›

Nová inštalácia pozičného systému Ovalert

Máme nainštalovaný ďalší pozičný systém Ovalert! Tentoraz v najväčšej robotickej stajni v Českej republike spoločnosti ZOD Žichlínek.

Už štvrtý realizovaný pozičný systém v ČR dokazuje stúpajúci trend automatizácie poľnohospodárstva a vysoký tlak na pracovnú efektivitu v prevádzkach. Pozičný systém umožňuje chovateľom s vysokou presnosťou (na 0,5 m) nájsť zvieratá v stajni. Systém sa aktualizuje každých 5 s, čo znamená, že dané zviera môže chovateľ rýchlo nájsť. Ak je zviera v ruji alebo má zdravotný problém, chovateľ si ho iba „zaklikne“ a zobrazí si, kde sa práve …

více zde ›

SKÚSENOSTI NAŠICH ZÁKAZNÍKOV SO SYSTÉMOM OVALERT

„Správne načasovanie inseminácie je vždy kľúčové. Systém sleduje zvieratá nepretržite a vďaka tomu, že nie som závislý na technikovi, môžem inseminovať vždy v ten najvhodnejší čas. Už po krátkej dobe s Ovalertom bolo vidieť, že jeho spoľahlivosť je pri vyhľadávaní rují v porovnaní s dojčenskými systémami neporovnateľne vyššia.

Predtým sme hormóny používali u cca 80 % inseminácií, dnes je to iba 15 %, a vo väčšine prípadov sa jedná o problematické kravy. Výrazné zníženie množstva hormónov predstavuje pre podnik tiež nemalú finančnú úsporu.

Ovalert je pre mňa ako k…

více zde ›

Nová plemenná hodnota „efektivita konverzie krmiva“

CRV v decembri predstavila novú plemennú hodnotu „efektivita konverzie krmiva“.

Tá udáva, koľko kg mlieka dcéry daného býka nadojí z jedného kg sušiny. Je vyjadrená ako RPH s priemerom 100. Hodnota >100 predstavuje vyššiu efektivitu a hodnota <100 efektivitu nižšiu, než je priemer. Každý bod prestavuje pol percenta nadojeného mlieka z rovnakého objemu krmiva. Napr. dcéry býka s PH 104 vyprodukujú z 1 kg sušiny o 2 % viac mlieka ako dcéry býka s PH 100.

PH efektivita konverzie krmiva je spoločne s ekonomickým indexom INET a dlhovekosťou jedným zo základných …

více zde ›