Metodiky – najpoužívanejšie bázy

Rozdiely medzi najčastejšie používaným holštajnskými bázami  Metodiky – najpoužívanejšie bázy

Metodiky - najpoužívanejšie bázy

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf znázorňuje rozpätie plemenných hodnôt v 5 rôznych krajinách.

Napr. býk s PH 108 na holandskej stupnici sa na Gausově normále objavuje na rovnakom mieste, ako americký býk s PH 2 alebo nemecký býk s PH 124. Stredná kolmice v grafe predstavuje priemer populácie (x), ďalšie linky potom smerodatnú odchýlku (s), tj. napr. v Kanade je x = 0 a s = 5. Ako je vidieť na obrázku, 66 % populácie sa pohybuje v rozmedzí x ± 1s a 95 % populácie spadá do rozmedzia x ± 2s. Inak povedané, holandský býk s PH> 108 alebo český býk s PH> 124 reprezentujú len 2,5 % populácie.