Globálne šľachtiteľské programy

Spoločnosť CRV vlastní približne 1 700 býkov a 750 kráv či jalovíc. Tieto zvieratá sú ustajnené v rôznych pobočkách po celom svete – v Holandsku, Českej republike, Nemecku, USA, Brazílii a na Novom Zélande. Globálne šľachtiteľské programy

Mnohé z týchto pobočiek, vrátane tej českej, majú vlastný šľachtiteľský program. Spoločnosť CRV dodáva chovateľom inseminačné dávky plemien holštýn, redholštýn a české strakaté (fleckvieh) a okrem toho od plemien jersey, belgické modré, angus, MRIJ, gir, girolande, guzera či nelore, a vyvíja najlepšiu genetiku aj pre pastvinové programy.

Globálne šľachtiteľské programy